Πιστοποίηση Τεχνικού Μηχανών Θαλάσσης

Πιστοποίηση Τεχνικού Μηχανών Θαλάσσης

Άγγελος Καραλής: Πιστοποιημένος Τεχνικός Μηχανών Θαλάσσης

Ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία η διαδικασία διαπίστευσης Πιστοποίησης ISO 17024 μόνο για μέλη του σωματείου ΣΕΜΕΞ, τόσο η θεωρητική όσο και η πρακτική εξέταση.

Το πρότυπο ISO 17024 διαπίστευσης Φορέων Πιστοποίησης, αναπτύχθηκε προκειμένου να δώσει τις απαραίτητες κατευθύνσεις στους Φορείς που θέλουν να εμπλακούν στην πιστοποίηση των επαγγελματικών δεξιοτήτων φυσικών προσώπων. Σκοπός του είναι να καλλιεργήσει την εμπιστοσύνη της αγοράς στα επιμέρους Σχήματα Πιστοποίησης και τα πιστοποιητικά που χορηγούν οι διαπιστευμένοι σύμφωνα με αυτό Φορείς να είναι αναγνωρίσιμα και αποδεκτά ως ισότιμα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Τα πλεονεκτήματα του πιστοποιητικού ISO/ ΙEC 17024 για τους επαγγελματίες
– Έχει πρακτική αξία.
– Είναι άμεσα αξιοποιήσιμο στον επαγγελματικό τους τομέα.
– Έχει αξία σε βάθος χρόνου.
– Αποδεικνύει την επαγγελματική τους επάρκεια που έχει αποκτηθεί μέσω συνεχιζόμενης συμπληρωματικής κατάρτισης μέσω της πρακτικής εμπειρίας, καλύπτει συγκεκριμένες προϋποθέσεις και έχει καθορισμένη χρονική ισχύ.
– Είναι διεθνώς αναγνωρισμένο.

“Η εγγύηση ποιότητας ενισχύεται”

— Ribco Center —